กติกาการรับสมัครและระยะเวลาการสมัครเข้าแข่งขัน          

 

 1. เริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2564   (แข่งขันระบบ Bo3) เวลา 15.00 น. และสิ้นสุดในวันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 20:00 น                           

 

 1. ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมสามารถรวบรวมสมาชิกจำนวน 6 คน ทั้งนี้ ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมต้องมีนิสิตเก่าจุฬาฯ หรือ นิสิตจุฬาฯ อย่างน้อย 3 คน พร้อมแนบหลักฐานพิสูจน์ทราบสถานะนิสิตเก่าจุฬาฯ หรือ นิสิตจุฬาฯ อย่างใดอย่างหนึ่งประกอบการสมัคร ได้แก่ ปริญญาบัตร, บัตรสมาชิก สนจ., บัตรประจำตัวนิสิต, ใบประมวลผลการศึกษา (Transcript), เอกสารรับรองการเป็นนิสิต หรือ หลักฐานอื่นที่สามารถยืนยันความเกี่ยวข้องกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้

 

 1. ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมสามารถแนบหลักฐานการร่วมบริจาคสนับสนุนพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในโครงการวัคซีนเพื่อคนไทย โดยมูลนิธิซียูเอ็นเทอร์ไพรส์ ประกอบการสมัคร

                                                

 1. ผู้เข้าแข่งขันทุกคนไม่จำเป็นต้องมีฮีโร่จำนวนขั้นต่ำเนื่องจากแข่งขันแบบ Caldavar Valley Mode 5v5 ในรอบออนไลน์ (Online)                                     
 2. ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจำเป็นต้องใช้บัญชีส่วนตัวของตนเองลงสมัครแข่งขัน 

 

 1. ผู้เข้าแข่งขันทุกคนสามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกในทีมที่เข้าแข่งขันในรายการนี้ได้เพียงทีมเดียวเท่านั้น หากพบรายชื่อผู้เข้าแข่งขันซ้ำกัน ขอสงวนสิทธิ์ระงับการเข้าร่วมแข่งขันของทั้ง 2 ทีม                                                       
 2. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการสมัคร หากทีมใดลงทะเบียนไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามกติกาการรับสมัครนี้ จะถูกตัดสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันในทันที                  

 

 1. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการสมัคร ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้แก้ไข เปลี่ยนแปลงจำนวน และรายชื่อสมาชิกในทีม ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น                                                    
 2. ผู้จัดการแข่งขันจะประกาศผลการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันในวันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 18:00 น เป็นต้นไป ผ่านแพลตฟอร์ม Facebook Live บนเพจ Chula Alumni และพันธมิตร ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขรายละเอียดการแข่งขัน ผู้จัดการแข่งขันจะแจ้งให้ผู้เข้าแข่งขันทราบผ่านแพลตฟอร์ม Facebook เพจ Chula Alumni                

 

 1. ในกรณีที่ทีมผู้เข้าแข่งขันทีมใดมีสปอนเซอร์ (Sponsor) ทีมผู้เข้าแข่งขันดังกล่าวมีหน้าที่จะต้องแจ้งข้อมูลของสปอนเซอร์ดังกล่าวในขั้นตอนการสมัครให้แก่ผู้จัดการแข่งขันทราบเป็นลายลักษณ์อักษร โดยสปอนเซอร์ดังกล่าวจะต้องไม่ประกอบธุรกิจอันเป็นการขัดต่อวัตถุประสงค์ของผู้จัดการแข่งขันและให้รวมถึงธุรกิจของบริษัทในเครือของการีนา รวมถึงต้องไม่เป็นธุรกิจอันเกี่ยวข้องกับสินค้าบริการที่ไม่เหมาะสม เช่น ยาเสพติด สินค้าที่ผิดกฎหมาย สื่อลามก อนาจาร และอื่นใดอันเป็นการผิดกฎหมายศีลธรรมอันดีของประชาชน เป็นต้น                                               
 2. ห้ามมิให้เพิ่มรายชื่อผู้เข้าแข่งขันภายหลังจากการลงทะเบียนรับสมัครเสร็จสิ้น                                                     

 

     12.ห้ามมิให้ผู้เข้าแข่งขันที่อยู่ภายใต้บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัดเข้าร่วมการแข่งขันรายการนี้                                                    

                                                                    

     กติกาการแข่งขันทั่วไป                                                     

 1. การแข่งขันทุกรอบ ต้องสร้างห้องแข่งขันแบบ Caldavar Valley : Tournament Mode เท่านั้น                            
 2. การแข่งขันแบ่งเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบออนไลน์ (Online) และรอบออฟไลน์ (Offline)
 3. ผู้เข้าแข่งขันทุกคนสามารถเลือกเล่นฮีโร่และสกินที่ไม่มีปัญหาในขณะนั้นเท่านั้น ห้ามมิให้เลือกฮีโร่และสกินที่มีปัญหาบัค หรือปัญหาอื่นใด อันทำให้เกิดปัญหาในระบบทุกกรณี  

 

 

กฎกติกาการแข่งขันรอบออนไลน์ (Online)                             

 

     กติกาการนัดแข่งขันและการส่งผลการแข่งขันในรอบออนไลน์ (Online)

 1. การแข่งขันให้เริ่ม ณ เวลา 18:00 น. ของวันที่มีการแข่งขัน หรือเป็นไปตามที่ผู้เข้าแข่งขันทั้งสองฝ่ายตกลงนัดเวลาการแข่งขันกัน                                   

                                                            

 1. การแข่งขันรอบออนไลน์ (Online) จะใช้รูปแบบชนะ 2 ใน 3 เกม (Best of 3) ด้วยระบบ Normal Ban/Pick โดยที่          

 

     ก. ผู้เข้าแข่งขันฝ่ายชนะต้องส่งรูปสรุปผลการแข่งขันตามจำนวนเกมที่แข่งทั้งหมด                                                   

     ข. ทีมที่อยู่ทางด้านบนของสายการแข่งขันจะได้อยู่ฝ่ายสีน้ำเงินในเกมแรก และในเกมถัดไปผู้แพ้ในเกมก่อนหน้าจะได้สิทธิ์ในเลือกฝั่ง                                  

                                                            

 1. ผู้เข้าแข่งขันทั้งสองฝ่ายต้องนัดเวลาการแข่งขันให้เรียบร้อย ก่อน 19.30 น. ของวันที่มีการแข่งขัน โดยต้องคอมเมนต์ลงในโพสต์สำหรับนัดเวลาในแต่ละวัน                    
 2. การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย ได้แก่ฝ่ายสีน้ำเงิน และฝ่ายสีแดง โดยที่ 

 

     ก. ฝ่ายสีน้ำเงิน : ฝ่ายที่ได้รับสิทธิ์ตั้งกระทู้นัดแข่งก่อน และอยู่ฝั่งทางซ้ายของเกมเมื่อเข้าห้อง Caldavar Valley : Tournament Mode

 

     ข. ฝ่ายสีแดง : ฝ่ายที่จะต้องเข้าไปค้นหาและตกลงเวลาในกระทู้ที่ฝ่ายสีน้ำเงินตั้งขึ้นเพื่อนัดเวลาการแข่งขัน และอยู่ฝั่งทางขวาในเกมเมื่อเข้าห้อง “Tournament Mode”

 

 1. ทีมผู้เข้าแข่งขันจะต้องแจ้งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันที่จะลงแข่งไว้ในกระทู้นัดแข่งตามที่ผู้จัดการแข่งขันกำหนด ทั้งนี้ หากผู้เข้าแข่งขันท่านใดที่ใช้ Guest ID หรือไม่ได้ผูกบัญชีไว้กับแพลตฟอร์ม Garena หรือ Facebook ทีมผู้เข้าแข่งขันดังกล่าวจะต้องแจ้งให้ผู้จัดการแข้งขันทราบในกระทู้เดียวกันนั้นว่าผู้เข้าแข่งขันในทีมของตนใช้ Guest ID เข้าแข่งขัน                                                  

 

 1. เมื่อถึงเวลา 17:00 น. ของวันที่มีการแข่งขันแล้ว หากฝ่ายสีน้ำเงินยังไม่ตั้งกระทู้นัดเวลาการแข่งขัน ให้ฝ่ายสีแดงทำหน้าที่ตั้งกระทู้นัดแข่งขันแทนก่อนเวลา 19.30 น. เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง                                                  
 2. หากทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงเวลากันได้ ให้แข่งขันกันในเวลากลาง คือ เวลา 20:00 น. ของวันที่มีการแข่งขัน                                       

 

 1. เมื่อถึงเวลาที่ทั้ง 2 ฝ่ายนัดแข่งขัน หรือในกรณีที่ใช้เวลากลาง หากเริ่มการแข่งขันช้าเกินกว่าเวลาที่กำหนดไว้ 15 นาที ฝ่ายที่ล่าช้าจะถูกปรับแพ้จากการแข่งขันทันที                                                 
 2. 9. ทีมที่ชนะจะต้องส่งผลสรุปการแข่งขันภายในเวลา 23.00 น. ของวันที่มีการแข่งขัน มิฉะนั้นจะถูกปรับแพ้จากการแข่งขันทันที โดยสามารถแจ้งผลการแข่งขันได้ที่ https://www.facebook.com/groups/472844510521102/                                                

                                                    

 1. ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันไม่ปฏิบัติตามกติกาการนัดแข่งขันและการส่งผลการแข่งขันในรอบออนไลน์ (Online) ข้อ 1-9 ผู้จัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ปรับผู้เข้าแข่งขันดังกล่าวแพ้จากการแข่งขันทันที                                                     

 

 

 

 

 

 

     กฎกติกา และรูปแบบการแข่งขันรอบ Grand Final

 

     การแข่งขันในรอบ Grand Final ผู้จัดการแข่งขันเลือกจัดให้มีการไลฟ์สตรีมผ่านทางช่องทางเพจ Chula Alumni และ Garena RoV Tournament                  

 

     ก. รอบ 4 ทีมสุดท้าย วันที่ 24 เมษายน 2564 : จะใช้รูปแบบการแข่งขัน 2 ใน 3 เกม (Best of 3) ด้วยระบบ Normal Ban/Pick (คู่ที่ 1 ถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 13.00 น. คู่ที่ 2 ตั้งแต่เวลา 14.00 น.หรือหลังจากคู่ที่ 1 แข่งขันเสร็จสิ้น)  

 

     ข. รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 24 เมษายน 2564 : จะใช้รูปแบบการแข่งขัน 3 ใน 5 เกม (Best of 5) ด้วยระบบ Normal Ban/Pick (ถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 15.00 น. หรือหลังจากคู่ที่สองทำการแข่งขันเสร็จสิ้น)                                         

 

     การกระทำความผิดและบทลงโทษในรอบออนไลน์ (Online) ห้ามมิให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้                                                

 1. ห้ามใช้คำพูดหรือแสดงกิริยาไม่สุภาพ หรือเสียดสีผู้อื่น                   

     บทลงโทษ : ปรับแพ้ในเกมที่พบการกระทำผิดในทันที                      

 

 1. ห้ามส่งผลการแข่งขันอันเป็นเท็จ หรือบิดเบือน                     

     บทลงโทษ : ปรับแพ้ในเกมที่พบการกระทำผิดในทันทีและตัดสิทธิ์ทีมผู้เข้าแข่งขันดังกล่าวออกจากการแข่งขันทันที                                               

 

 1. ห้ามทีมผู้เข้าแข่งขันทุกทีมอนุญาตให้บุคคลอื่นที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อผู้เข้าแข่งขันในทีมของตนตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ เข้าแข่งขันโดยเด็ดขาด หากพบว่ามีชื่อผู้เข้าแข่งขันไม่ตรงตามที่ลงทะเบียนไว้ ให้ทำการบันทึกภาพหลักฐานและยุติการแข่งขันในทันที แต่หากมีการแข่งขันจนจบเกม จะถือว่าทั้งสองทีมยินยอมให้เกิดการแข่งขันขึ้น ผู้จัดการแข่งขันจะไม่รับฟังข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น                                            

     บทลงโทษ : ปรับแพ้ในเกมที่พบการกระทำผิดในทันทีและตัดสิทธิ์ทีมผู้เข้าแข่งขันดังกล่าวออกจากการแข่งขันทันที                                               

 

                                                                    

 1. ห้ามมิให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนอนุญาตให้บุคคลอื่นเล่นแทนตนเองในขณะทำการแข่งขัน                                                     

     บทลงโทษ : ปรับแพ้ในเกมที่พบการกระทำผิดในทันทีและตัดสิทธิ์ทีมผู้เข้าแข่งขันดังกล่าวออกจากการแข่งขันทันที                                               

 

 1. ห้ามมิให้ผู้เข้าแข่งขันเสพ ค้า หรือดำเนินการใดๆ อันเกี่ยวกับยาเสพติด บุหรี่ และอาวุธ และอื่นๆ ที่ต้องห้ามตามกฎหมาย                                         

บทลงโทษ : ปรับแพ้ในเกมที่พบการกระทำผิดในทันทีและตัดสิทธิ์ทีมผู้เข้าแข่งขันดังกล่าวออกจากการแข่งขันทันที                                               

                    

 1. นอกจากนี้ ผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องรับทราบและปฏิบัติตามกฎสากลของเกม RoV ประเทศไทยด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://rov.in.th/rule      

 

 

                            

     7.ห้ามมิให้ผู้เข้าแข่งขันสูบบุหรี่ บนตึกแข่งขัน                            

     บทลงโทษ : ปรับแพ้ในเกมที่พบการกระทำผิดในทันทีและตัดสิทธิ์ทีมผู้เข้าแข่งขันดังกล่าวออกจากการแข่งขันทันที                                               

 

     การใช้โปรแกรมช่วยเหลือการเล่น และ/หรือ การกระทำใดๆ อันเป็นการทำให้เกิดการได้เปรียบหรือเสียเปรียบต่อตนเองหรือผู้เข้าแข่งขันคนอื่น                 

 

 1. ห้ามผู้เข้าแข่งขันทุกคนใช้โปรแกรมช่วยเหลือการเล่นใดๆ ทั้งสิ้น       

 

 1. ห้ามผู้เข้าแข่งขันทุกคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดอันมีลักษณะเป็นการใช้ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นภายในตัวเกม                                                   

 

 1. ห้ามผู้เข้าแข่งขันทุกคนกระทำการจงใจหลุดจากการแข่งขัน                   

 

 1. ห้ามผู้เข้าแข่งขันทุกคนกระทำการใดๆ อันเป็นการยินยอมให้ทีมฝ่ายตรงข้ามชนะ                                                  

 

     บทลงโทษ : หากผู้จัดการแข่งขันตรวจสอบพบ หรือได้รับการร้องเรียนจากผู้อื่น ผู้จัดการแข่งขันจะมีมาตรการลงโทษผู้เข้าแข่งขันที่ฝ่าฝืนกติกา โดยตัดสิทธิ์การเข้าร่วมแข่งขัน หรือกิจกรรมใดๆ ที่ทางผู้จัดการแข่งขันจัดขึ้นและระงับการใช้งานบัญชีของผู้ฝ่าฝืนตลอดชีวิต ซึ่งรวมถึงผู้เข้าแข่งขันคนอื่น หรือบุคคลอื่นใด ที่มีส่วนร่วมกระทำดังกล่าว                                                  

 

                                                                    

การเปลี่ยนผู้เล่นที่แข่งขันรอบออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ (Offline)                        

     สำหรับการแข่งขันแบบ Bo3 และ Bo5 : ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมสามารถเปลี่ยนแปลงตัวผู้เข้าแข่งขันภายหลังจากจบเกมการแข่งขันได้ทุกเกม                                                    

     การหลุดออกจากเกม (Disconnect) และการเริ่มเกมใหม่ (Rematch) ในรอบออนไลน์ (Online)                                                   

 

 1. ในกรณีที่มีผู้เล่นหลุดออกจากเกม ให้ทำการหยุดเกมชั่วคราว โดยแต่ละทีมสามารถกดหยุดเกมได้ทีมละ 5 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 1 นาที ถ้าหากเกินเวลาดังกล่าว อีกทีมสามารถกด Resume ได้ทันที และทำการแข่งขันต่อตามปกติ           

 

 1. หากผู้เล่นหลุดด้วยเหตุผลอื่นๆที่เป็นเหตุสุดวิสัย (เช่นเครือข่ายผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตล่มทั้งบริเวณ หรือเกิดข้อผิดพลาดจากเซิร์ฟเวอร์ของเกม) ทางทีมที่มีส่วนเสียหาย ต้องแจ้งหลักฐานให้กับผู้จัดการแข่งขันผ่านการโพสต์ในกระทู้ในหมวดของ แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการแข่งขัน หรือ ผู้กระทำผิดกฏกติกา ของทัวร์นาเมนต์ดังกล่าว และขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการ ว่าจะเห็นสมควรให้แข่งขันใหม่หรือไม่   

                                                            

 1. ในกรณีที่ยังไม่มี First Blood และเวลาในเกมยังไม่เกิน 2 นาที ทีมที่ผู้เล่นหลุดสามารถแจ้งอีกทีมหนึ่งเพื่อขอเริ่มเกมใหม่ได้ทันทีโดยผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องเลือกฮีโรและตำแหน่งการเล่นเหมือนเกมแรกก่อนมีการขอเริ่มเกมใหม่                                                    

 

 1. หากเกิดการ First Blood ขึ้นแล้ว หรือเริ่มเกมไปแล้วเกินกว่า 2 นาทีในเกม ห้ามไม่ให้ผู้เข้าแข่งขันทั้งสองฝ่ายขอเริ่มเกมใหม่ได้ เว้นแต่ได้รับการอนุญาตจากคู่แข่ง และ/หรือ ตามเห็นสมควรจากผู้จัดการแข่งขัน ในกรณีที่ผู้จัดการแข่งขันเป็นกรรมการแข่งขันนั้นๆ (เช่นการสตรีมสดผ่านช่องทางใดๆ ของผู้จัดการแข่งขัน)                                        
 2. หากพบหลักฐานว่าผู้เข้าแข่งขันคนใดเจตนากดหยุดเกม ไม่ว่าจะในจังหวะสำคัญ หรือเพื่อการก่อกวน                                                   

     บทลงโทษ : ปรับแพ้ในเกมที่พบการกระทำผิดในทันทีและตัดสิทธิ์ทีมผู้เข้าแข่งขันดังกล่าวออกจากการแข่งขันทันที                                               

 

     การถ่ายทอดสดและการร่วมดูการแข่งขัน                                

 

 1. ไม่อนุญาติให้บุคคลอื่นเข้ามาเป็นผู้ชมภายในตัวเกม (Observer หรือ Spectator) ในขณะทำการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันในรอบออนไลน์ (Online)  หรือออฟไลน์ก็ตาม ในกรณีที่มีการถ่ายทอดสดการแข่งขันโดยผู้จัดการแข่งขัน ผู้จัดการแข่งขันมีสิทธิ์ขาดแต่เพียงผู้เดียวเข้าชมการแข่งขันดังกล่าว                                           
 2. ห้ามผู้เข้าแข่งขันทุกคนทำการถ่ายทอดสดหรือ Stream ผ่านช่องทางใดๆ ก็ตามในขณะทำการแข่งขัน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคู่แข่งและผู้จัดการแข่งขัน        

     บทลงโทษ : หากผู้เข้าแข่งขันผู้ใดฝ่าฝืนอาจถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันในทันที                                                                                                                  

 1. ในกรณีที่เป็นการถ่ายทอดสดการแข่งขันคู่ที่ผู้จัดการแข่งขันได้เลือกทำการถ่ายทอดสด แต่การถ่ายทอดสดเกิดข้อผิดพลาดระหว่างการแข่งขัน ผู้จัดการแข่งขันมีสิทธิ์ที่จะขอให้ทั้ง 2 ทีมทำการรีแมทช์ได้ตามดุลพินิจของผู้จัดการแข่งขัน                                   

 

     การแจ้งเหตุความไม่เป็นธรรมระหว่างการแข่งขัน                       

 

 1. หากผู้เข้าแข่งขันพบว่าทีมฝ่ายตรงข้ามมีรายชื่อผู้เข้าแข่งขันไม่ตรงตามที่ลงทะเบียนไว้ ให้ทำการบันทึกหลักฐานไม่ว่าจะในรูปแบบคลิปวิดีโอ หรือรูปภาพก็ตาม และยุติการแข่งขันในทันที พร้อมทั้งส่งหลักฐานดังกล่าวให้แก่ผู้จัดการแข่งขันเพื่อตรวจสอบ หากผู้เข้าแข่งขันฝ่ายที่ตรวจพบยินยอมให้มีการแข่งขันจนจบเกม ให้ถือว่าทั้ง 2 ฝ่ายยินยอม

 

 1. โพสต์ในกระทู้ในหมวดของ แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการแข่งขัน หรือ ผู้กระทำผิดกฏกติกา ของการแข่งขันรายการนี้                                                  

 

 1. หากหลักฐานไม่ชัดเจน ผุ้จัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ไม่เปลี่ยนแปลงผลการแข่งขันใดๆ ที่ได้มีการตัดสินผลแพ้-ชนะไปแล้ว                                              

 

     ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ                                                

 

 1. กฎกติกาใดๆ ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นอาจจะมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงได้ทุกกรณี ผู้จัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า                   
 2. คำตัดสินของผู้จัดการแข่งขันไม่ว่าในเรื่องใดภายใต้การแข่งขันนี้ ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด  
 1. ทีมที่เข้าร่วมแข่งขันต้องเข้าใจถึงกฏและกติกาการแข่งขันอย่างชัดเจน ถ้ามีการกระทำที่ฝ่าฝืนกติกานี้ ผู้จัดการแข่งขันสามารถตัดสิทธิ์ทีมผู้เข้าแข่งขันได้ทันที       
 2. ไม่อนุญาตให้เพิ่มสปอนเซอร์ โดยที่มีการเปลี่ยนชื่อทีม Jersey และโลโก้ที่เกี่ยวข้องสปอนเซอร์ หลังจากปิดการรับสมัคร แต่สามารถถอดถอนสปอนเซอร์ และนำชื่อสปอนเซอร์ออกจากทีม   
 3. ผู้จัดการแข่งขันมีสิทธิ์ให้ทีมผู้เข้าแข่งขันเปลี่ยนโลโก้ทีม หรือชื่อทีม ในกรณีที่คิดว่าไม่เหมาะสม
 4. ทางผู้เข้าแข่งขันต้องนัดการแข่งขันในกระทู้ที่ผู้จัดการแข่งขันเตรียมให้เท่านั้น ถ้าหากมีการนัดแข่งขันในระบบและ/หรือช่องทางอื่นใดที่กำหนดไว้ แล้วเกิดปัญหาในภายหลัง ผู้จัดการแข่งขันจะพิจารณาตามข้อความที่ได้ระบุไว้ในกระทู้เท่านั้น และดำเนินการอื่นใดตามที่ผู้จัดการแข่งขันเห็นสมควร   
 5. ผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในสโมสรที่เข้าร่วมการแข่งขัน RoV Pro League 2021 SUMMER ในปัจจุบัน จะไม่สามารถเข้าแข่งขันในรายการ RoV-Chula Alumni Charity Tournament 2021 ได้