กติกาการแข่งขันในรายการ

“RoV-Chula Alumni Charity Tournament 2021”

 

     บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “การีนา”) ร่วมกับ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “สมาคมฯ” หรือ “สนจ.”) โดยทั้ง 2 หน่วยงานนี้ต่อไปจะเรียกว่า “ผู้จัดการแข่งขัน”  ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันเกมมือถือออนไลน์ชื่อ Arena of Valor (“AoV” หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “RoV”) ภายใต้ชื่อ “RoV-Chula Alumni Charity Tournament 2021” โดยมีรายละเอียดกฎและกติกาการแข่งขันในกิจกรรมดังต่อไปนี้                    

 

     รางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขัน                                            

     ผู้เข้าแข่งขันที่ชนะเป็นอันดับที่ 1 - 8 ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้                

รางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาทและคูปองจำนวน 25,000 คูปองต่อทีม                                                      

     รองชนะเลิศอันดับที่ 1 จะได้รับเงินรางวัล 25,000 บาทและคูปองจำนวน 15,000 คูปองต่อทีม                                                   

     รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ร่วม จะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาทและคูปองจำนวน 10,000 คูปองต่อทีม                                                                 

อันดับที่ 5 – 8 จะได้รับคูปองจำนวน 5,000 คูปองต่อทีม                            

 

 

     ตารางการแข่งขันรายการ " RoV-Chula Alumni Charity Tournament 2021”  จะเป็นการแข่งขันแบบออนไลน์ (Online) โดยมีรอบการแข่งขันดังนี้              

     การแข่งขันในรอบออนไลน์ (ตามจำนวนทีมที่สมัครเข้ามา)                   

     รอบออนไลน์ (Online)  ครั้งที่ 1 : วันที่ 27 มีนาคม 2564 (แข่งขันระบบ Bo3)

     รอบออนไลน์ (Online)  ครั้งที่ 2 : วันที่ 28 มีนาคม 2564 (แข่งขันระบบ Bo3)

     รอบออนไลน์ (Online)  ครั้งที่ 3 : วันที่ 30 มีนาคม 2564 (แข่งขันระบบ Bo3)

     รอบออนไลน์ (Online) ครั้งที่ 4 : วันที่ 1 เมษายน 2564 (แข่งขันระบบ Bo3)

     รอบออนไลน์ (Online) ครั้งที่ 5 : วันที่ 3 เมษายน 2564 (แข่งขันระบบ Bo3)

     รอบออนไลน์ (Online) ครั้งที่ 6 : วันที่ 4 เมษายน 2564 (แข่งขันระบบ Bo3)

     รอบออนไลน์ (Online) ครั้งที่ 7 : วันที่ 7 เมษายน 2564 (แข่งขันระบบ Bo3)

     รอบออนไลน์ (Online) ครั้งที่ 8 : วันที่ 9 เมษายน 2564 (แข่งขันระบบ Bo3)

     รอบ Grand Final : วันที่ 24 เมษายน 2564 (แข่งขันระบบ Bo5) ถ่ายทอดสด                                           

 

     *วันและเวลาและสถานที่จัดการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทีมผู้เข้าแข่งขันสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook เพจ Chula Alumni และ Garena RoV Tournament